Symtom och besvär

Vilka besvär och sjukdomar kan jag få hjälp med online genom min sjukvårdsförsäkring?

Svar: Du kan få kostnadsfri hjälp med de besvär som omfattas av sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Guld eller Silver hos Euro Accident. Här är en lista på vilka besvär som omfattas.

För vilka symtom kan jag använda Doktor24?

Vi kan hjälpa dig med de allra flesta besvär. Vissa besvär lämpar sig bra för digitala besök men om du behöver kan du få hjälp av Euro Accident att boka en fysisk undersökning. Om dina besvär bedöms akuta utifrån hur du svarat på frågorna i chatten kommer du rekommenderas att ta dig till en närakut eller akutmottagning. Eftersom vi kan erbjuda provtagning kan vi omhänderta tillstånd där du annars tidigare alltid behövt vända dig till vårdcentraler och närakuter för att patientsäkert och med hög medicinsk kvalitet bli bedömd.

Vilka symtom lämpar sig specifikt för digital vård?

De symtom och besvär som inte kräver en fysisk undersökning lämpar sig utmärkt för digital vård. I de fall du behöver ta ett prov ombeds du att gå till en av de provtagningsställen som vi samarbetar med. Skulle läkaren bedöma att du är i behov av vård hos en särskild specialistmottagning kommer du få en remiss som skickas till Euro Accident.

Hur kan läkaren veta vad mina besvär beror på utan att undersöka mig?

Läkarna som jobbar hos Doktor24 är alla mycket erfarna och arbetar övrig tid på vårdcentraler och sjukhus. Du kommer få samma frågor som de ställer till sina patienter där, och på så sätt kan de ta reda på vad dina besvär beror på och hur du bäst får hjälp. Du kan helt enkelt göra ditt besök när det passar dig.

Ibland kan det behövas provtagning för att ställa rätt diagnos. I sådana fall får du en remiss till en av de många närliggande provtagningsställen som vi samarbetar med. Du ska sedan berätta i appen att du tagit proverna så att du kan få fortsatt hjälp med eventuell behandling eller remiss.

En del besvär är dock sådana att det inte passar med ett digitalt besök. Ibland har man dessutom andra skäl att vilja träffa en läkare i ett fysiskt rum. Men många av de besök av lättakut karaktär som normalt görs på vårdcentralen går alldeles utmärkt att sköta hos oss på Doktor24 istället. På så vis hjälper du också till att frigöra tid och resurser för de tungt belastade vårdcentralerna och därmed för de patienter som inte kan använda sig av det digitala alternativet.

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan du bli inbokad för en fysisk undersökning via Euro Accident. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.