Remisser, sjukintyg och provtagningar

Vad händer om jag måste gå på en fysisk undersökning?

Svar: Under det digitala läkarbesöket får du i sådana fall instruktioner om hur du ska göra. Om det är akut blir du hänvisad till att själv boka en akuttid på din vårdcentral eller att besöka en närakut. Om det inte är akut får du hjälp av Euro Accident att boka en tid hos en specialistläkare.

Vad händer om jag måste gå till en specialistläkare?

Svar: Om läkaren bedömer att du behöver träffa en läkare med särskild specialistkompetens skickar Doktor24 en remiss till Euro Accident som sedan kontaktar dig för att boka en specialistläkartid.

Kan jag välja vilken läkare jag vill träffa om jag behöver fysisk sjukvård?

Svar: Nej, för att du snabbt ska få vård får du träffa den läkare som först har en ledig tid.

Jag behöver ett sjukintyg eller läkarintyg, kan jag få det av Doktor24?

Ja. Våra läkare kan skriva sjuk- eller läkarintyg såvida inte fysisk undersökning krävs. Våra läkare gör en bedömning av dig, dina besvär och hur det eventuellt påverkar din arbetsförmåga.

Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare vara med vid läkarbesöket.

Hur länge kan läkaren sjukskriva mig?

Läkaren kan inte skriva intyg bakåt i tiden eller längre än 14 dagar. Inom sjukvården får man generellt inte skriva sjukintyg som gäller retroaktivt utan ett intyg kan bara skrivas från den dagen du vänder dig till Doktor24 för att söka hjälp.

Kan ni förlänga min sjukskrivning?

Vi kan tyvärr inte förlänga pågående sjukskrivningar eller hjälpa till med sjukskrivningar för långdragna besvär, utan du hänvisas för dessa frågor till din ordinarie läkare.

Hur skickas mitt intyg?

Elektroniskt utfärdade sjukintyg hittar du på mina vårdkontakter 1177 .
Digitalt signerad sjukskrivning gäller legalt och ersätter både signering och stämpel.

Intyg som inte utfärdats elektroniskt skickas per post till dig inom några dagar från att vi skrivit ut intyget.

Vad gäller för provtagningar?

Vi kan erbjuda provtagning i de fall läkaren bedömer att ditt tillstånd behöver utredas ytterligare i samarbete med våra vårdpartners och laboratorier. Du får i detta fall mer information om var och hur i dialogen med din läkare på Doktor24.

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan du bli inbokad för en fysisk undersökning via Euro Accident. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.