Journalföring

 

Vem kan läsa min journal?

Svar: Det är endast den sjukvårdspersonal som har hand om din vård, eller behöver känna till vissa uppgifter för att utföra sitt vårdarbete, har tillåtelse att läsa din journal. Din journal är belagd med sekretesskydd och Doktor24 följer de lagar och regler som gäller för alla vårdgivare i Sverige.

När du söker vård genom din sjukvårdsförsäkring hos Euro Accident lämnas även medicinska uppgifter om dig till Euro Accident för en bedömning av rätten till ersättning från försäkringen. Du lämnar ditt samtycke när du startar ett nytt ärende. Om du inte vill lämna ditt samtycke, eller väljer att dra tillbaka ditt samtycke, kan försäkringen inte ersätta kostnaderna för besök hos Doktor24.

Hur fungerar journalföringen hos Doktor24?

Vi journalför i ett väletablerat patientjournalsystem som majoriteten av vårdgivarna i Stockholm använder.

Kan jag få tillgång till min journal?

Om du vill läsa din journal som vi på Doktor24 har journalfört kan du vända dig till support@doktor24.se och skicka in din begäran så kommer vi att skicka ut din journalhandling per post.

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan du bli inbokad för en fysisk undersökning via Euro Accident. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.